Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2017

6509 cbec 390
Reposted fromrol rol viamaliwa maliwa
 Nie musimy tracić benzyny na tak zbędne rzeczy, jak powitania, pożegnania, buziaki, podawania ręki, uściski. Żadne z nas nie analizuje tej sytuacji, nie obraca jej w głowie, nie myśli o niej. Jesteśmy dla siebie odpoczynkiem. Jak spacer.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
Reposted fromlululemony lululemony viamaliwa maliwa
0626 c2ab 390
Reposted fromEkran Ekran viaciarka ciarka
7306 576a 390
Reposted frommaruuda maruuda viaciarka ciarka
9769 33b2 390
Reposted fromjasminum jasminum vialottee lottee
6601 90f8 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamaliwa maliwa
8024 3313 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamaliwa maliwa
No automatic alt text available.
Reposted fromciarka ciarka
0717 777b 390
Reposted fromrol rol viaciarka ciarka
Image may contain: 1 person, outdoor Juliette Binoche & Jeremy Irons, Damage (1992)
Reposted fromciarka ciarka
3968 05a9 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaciarka ciarka

Niedzisiejszy jestem człowiek

Niedzisiejszy jestem człowiek, chociaż młody
Nie potrafię na czas chwycić nowej mody
I nie umiem, gdy potrzeba, zrobić świństwa
Mam sentyment do pamiątek i dzieciństwa.

Lubię spacer w samotności gęstym lasem
Lubię czasem przekartkować tomik wierszy
A na plaży ręką czochrać suchy piasek
Taki jestem sobie człowiek niedzisiejszy.

I tylko w trakcie pracy
Wątpliwość duszę rwie
Czy ja wyprzedzam czasy
Czy raczej czasy mnie?
Czy patrzeć mam z pogardą
Czy z dumą, ile sił?
Czy jestem awangardą
Czy też stanowię tył?

(...)

Taki jestem wieczny tułacz, wieczny frajer
Który stale ma robaka, co go męczy
I wciąż wierzy, że wciąż służy wielkiej sprawie
Taki jestem dziwny maniak, niebezpieczny.

I tylko w trakcie pracy
Wątpliwość duszę rwie
Czy ja wyprzedzam czasy
Czy raczej czasy mnie?
Czy patrzeć mam z pogardą
Czy z dumą, ile sił?
Czy jestem awangardą
Czy też zamykam tył?


- Marcin Wolski
Reposted fromcudoku cudoku viapoezja poezja
1799 50c3 390
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaciarka ciarka
2101 49b4 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamora mora

February 28 2017

5325 19ce 390
Reposted fromkimik kimik viatoft toft
7599 95b1 390
Reposted frombutterbeer butterbeer viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...